ANBI

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Deze instellingen moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze website staan deze gegevens her en der reeds vermeld.  Voor uw gemak hebben wij ze hier nog eens opgesomd.

Naam instelling: Stichting “Er is Geloof, Hoop en Liefde”

RSIN/Fiscaalnummer: 822249996

Contact gegevens: klik hier


Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel aan de financieel minst draagkrachtige mensen, voornamelijk  in Langedijk. Wij werken hierbij uitsluitend met vrijwilligers.


Onze visie

In Nederland leven veel mensen onder de armoedegrens, zo ook in Langedijk en omgeving. Voedselhulp Langedijk helpt de minst draagkrachtigen door hen, tijdelijk, wekelijks te voorzien van een voedselpakket. Om onze voedselpakketten voldoende gevuld te krijgen werken wij samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat deze financiële armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten werken we samen met een budgetcoach. Die begeleidt de cliënten naar een stabielere financiële situatie. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.


De kernwaarden

We werken uitsluitend met vrijwilligers.

We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt en kopen bij waar nodig.

We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel waarbij wij uit gaan van de ‘schijf van vijf’.

We verstrekken het voedsel gratis.

We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk, waarbij goed gekeken wordt naar de gezinssamenstelling.

We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).

We zijn transparant in onze verantwoording.


De hoofddoelstellingen

Het bieden van directe voedselhulp aan de financieel minst draagkrachtige mensen.

Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Bestuurssamenstelling: klik hier

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken gratis voor Voedselhulp Langedijk. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen binnen de richtlijnen van de fiscus.

Financiële verantwoording: klik hier

Jaarverslag 2018: klik hier